Ochrana osobních údajů a GDPR

Správce údajů : Folklore Garden. s r.o., Na Zlíchově 15, 152 00 Praha 5, Česká erpublika ,IČO: 28480988
Subjekt údajů: Právnická nebo fyzická osoba (Subjekt).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není určen.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

V případě odeslání kontaktního formuláře, přihlášení k odběru novinek pomocí newsletteru či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce, souhlasí Subjekt údajů se zpracováním osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce dle Článku 6 - EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů "Zákonnost zpracování" (GDPR).

1. Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt (pokud bude poskytnut).

2. Osobní údaje Subjektu se zpracovávají za účelem zaslání nabídky Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je do odvolání.

4. Subjekt má právo na informace, na výmaz, na opravu, na přístup, přenositelnost i právo vznést námitku prostřednictvím emailové adresy info@folkloregarden.cz

5. Osobní údaje Subjektu zpracovávají pověření zaměstnanci správce.

6. Subjekt souhlasí, že poskytl osobní údaje dobrovolně.